Sussi Ravn Quaade

Landskabsarkitekt

UDDANNELSE

1999-2007 Landskabsarkitekt, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Life

ANSÆTTELSER

2012 – 2015 

Landskabsarkitekt, Gentofte Kommune

Projektleder på renovering af legepladser og Gentofte Sø

Ansvar for design, kontrakt, økonomistyring, byggesagsbehandling og tilsyn.

Ansvar for udvikling af kommunens naturområder.

Projektmedarbejder på klimatilpasning af Gentofterenden.

2011

Landskabsarkitekt, Vesterholt Eftf

Udvikling af udearealer ved boligområder og turistattraktioner

2010 – 2011 

Landskabsarkitekt, Glostrup Kommune

Digitalisering af plejeplaner i ArcGIS.

Strategi for kommunens vejtræer.

2009

Planteskolemedarbejder, Bo Grønt Valby

2007 – 2008 

Landskabsarkitekt, ECUS, UK

Projektering og plejeplaner i forbindelse med naturgenopretningsprojekter