Bechgaardsgadekarréen

Teknik- og Miljøudvalget vedtog d. 6. november 2017 at sende skitseforslaget til Bechgaardsgadekarréen i høring hos beboere, ejere og erhvervsdrivende i karréen. Høringsperioden afsluttes d. 19. januar 2018.

Andet skitseforslag

Det reviderede skitseforslag blev præsenteret for beboerne d. 21. august 2017. De væsentligste ændringer fra første skitseforslag er tilføjelsen af 54 cykelparkeringspladser i gårdrummet, samt udvidelsen af de tre skurbygninger. Derudover er der tilføjet gynger i den nordlige ende samt en rutsjebane i den sydlige ende af gården for at tilføje yderligere legemuligheder. Du kan downloade skitseforslaget som pdf ved at klikke her .

Til højre ses en visualisering af parkeringsarealet ved TDC, og nedenfor de fremtidige forhold i den sydlige ende af gården.

På mødet d. 21. august blev der ytret ønske om tørreplads i gårdrummet. Dette bliver inkluderet i den endelige skitse.

Snit gennem gårdhaven

Første skitseforslag

Skitseforslaget blev præsenteret for beboerne d. 21. juni 2017. der var mulighed for at komme med ønsker, bemærkninger og ændringsforslag, og der arbejdes i øjeblikket på den endelige skitse, som præsenteres for beboerne d. 21. august 2017.

Gården er indrettet ud fra ønsket om en sammenhængende, indbydende gårdhave der fremstår som en helhed, men med forskellige rum til ophold og leg. Der er lagt vægt på at skabe gode opholdspladser i forskellige størrelser, samt at bevare det grønne område i gårdens nordlige ende. Der er i sær fokus på at skabe ophold i sol, gøre gården grøn og frodig, skabe bløde overflader der ikke kaster lyd tilbage, mulighed for leg og udnyttelse af erhvervsparkeringspladser til boldspil, samt en jævn fordeling af opholdspladser og funktioner gennem gården.

Beplantning

Det eksisterende grønne område i gårdens nordlige søges bevaret og udvidet, og det store kirsebærtræ får en prominent plads og giver karakér. De gamle grantræ ryddes for skabe et bedre sammenhængende græsareal til ophold og leg, og der opsættes en holder så der er mulighed for at sætte et juletræ midt i græsset om vinteren som erstatning for grantræet.

Der anlægges grønne bede lags facaden, samt et sammenhængende grønt strøg ned mod gårdens sydlige ende. I plantebedene prioriteres en frodig, blomstrende og grøn beplantning, gerne med et vildt udtryk flere steder.

Beplantning som vokser på wires op ad facaden rundt i hele gården er med til at give et grønnere udtryk og virker samtidig lyddæmpende. Skure opføres med grønt tag, og renovationspergolaer beplantes med slyngplanter så de fremstår grønne. Der plantes en del nye træer med en let kronestruktur for at give grønt volumen og skabe let skygge på udvalgte steder uden at gøre gården mørk at opholde sig i.

Leg

Der indrettes flere mindre legeområder med forskellige funktioner gennem gården. I den sydligste ende ved den store opholdsplads kan man rutsje på rutsjebanen ned af den 1.5 m høje græsbakke. Store trædesten og en hævet gangbro slynger sig gennem beplantningen, og der er mulighed for at lave huler i pilekrattet bag græsbakken.

Midt i gården, også i forbindelse med den fælles opholdsplads ligger en stor væltet træstamme – ’klatretræet’ som indbyder både større og mindre børn til fysisk udfoldelse.

I gårdens nordlige ende, i forbindelse med det store græsareal genopsættes det eksisterende gyngestativ, og der laves en hævet sandkasse for de aller mindste børn. Træstubbe danner en hemmelig sti gennem bedet, og den store plæne kan bruges til boldspil, ophold og fælles arrangementer.

Eksisterende forhold