Karré 41

Igangsætning af byggeriet

D. 20. april 2020 er anlægsarbejderne i Karré 41 igangsat. Anlægsarbejdet forventes at tage ca. 4. måneder. Her på siden kan du finde mere information om projektet.

Plantegning
Nedenfor ses plantegningen af den nye gårdhave. Du kan downloade planen som pdf her

Beslutning
Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune har den 3. december 2018 truffet beslutning om etablering af et fælles gårdanlæg i Karré 41.
Gårdanlægget forventes at kunne tages i brug i foråret 2020. Du kan læse hele beslutningen som pdf her: Beslutningsfolder Karré 41
Høringsforslag
Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune vedtog den 24. august 2018 at offentliggøre gårdhaveprojektet
Karré 41. Frem til d. 5. oktober 2018 er projektet i høring hvor beboere og erhvervsdrivende kan fremsende bemærkninger til Frederiksberg Kommune pr. mail til: byforny@frederiksberg.dk. Du kan læse hele forslaget som pdf her: Høringsforslag Karré 41

Skitseforslag og workshop

I Karré 41 på Frederiksberg er skitseprocessen i gang. Der er både afholdt gårdtræf og workshop om det nye gårdprojekt som skal give beboerne en grønnere, og mere attraktiv gårdhave.