Stokrosevejkarréen

Byfornyelsesbeslutning truffet d. 22 september 2016. Du kan se beslutningsfolderen som pdf her

Projekteringen er nu undervejs

Storkrosevej

Du kan læse mere om byfornyelsesforslaget i pdf´en her.