gaardrum.dk vinder udbud som totalrådgiver

Med landskabsarkitekterne Grassat+Mist, BSAA UrbanLab, beboerinddrager og rådgivningsfirma Operate samt Holmsgaard A/S Rådgivende Ingeniører som underrådgivere vil gaardrum.dk stå for planlægning og gennemførelse af i alt 4 nye gårdhaver.

Gårdhave på Østerbro er afleveret til gårdlauget

Gårdhaven Nygårdsvej, Fanøgade og Landskronagade på Østerbro er nu færdig. Efter nedrivning af et baghus er der etableret nye stier, skure, opholdspladser og bede. Der er sået græs og plantet buske og træer.

gaardrum.dk ønsker tillykke med den flotte gårdhave.

Gårdhave på Østerbro klar til aflevering

Anlægsarbejder i gårdhaven Nygårdsvej, Fanøgade og Landskronagade på Østerbro er afsluttet og gårdlauget er klar til at overtage den fine gård.
gaardrum.dk har stået for forretningsførelse og teknisk rådgivning og ønsker held og lykke med gårdhaven.

gaardrum.dk arbejder på LAR projekt i Valby

gaardrum.dk har udarbejdet et skitseforslag for et LAR projekt (nedsiving af tagvand) i et gaderum i Valby.

Projektet er
– er et bidrag til at forbedre mikroklimaet ved fordampning af regnvandet i åbne regnvandsbede
– har en pædagogisk effekt på børn (og voksne), ved at bringe naturen til byen
– viser nye veje i håndtering af regnvandet i byen i det offentlige rum.
– øger biodiversitet pga. forskellige vandplanter og dyr
– hjælper med at aflaste byens kloaknet
– synliggør naturens kredsløb