Klimakvarteret top 100

Københavns første Klimakvarter er blevet optaget på listen over de 100 mest inspirerende grønne løsninger i verden, der blev offentliggjort søndag den 9. juni kl. 17.00 i London.

gaardrum.dk er med karreen Otto Mallings Gade som totalrådgiver en del af projektet og siger tillykke til Københavns Kommune med den flotte titel.
Læs mere her:
http://www.klimakvarter.dk/kobenhavns-klimakvarter-haedres-i-london/

AB Lauravej’s nye fortov

AB Lauravej i Valby har fået renoveret foreningens fortov med støtte fra Områdefornyelsen Gl. Valby. Der er etableret nye indgangspartier med klinker og bænke, højbede med roser og lavendel, plantet hæk og buske samt nye vejtræer.
Et flot bidrag til et bedre byliv og gademiljø.
gaardrum.dk har været AB Lauravej´s rådgiver og siger tillykke.

Workshop gårdhave Rosendalsgade

Lørdag den 2.2 blev der afholdt workshop i karreen Rosendalsgade 11-15, Østerbrogade 56, 56A-E, 58-60 og Slagelsesgade 2-14. I forbindelse med workshoppen blev der også kigget på færdige gårdhaver.
I workshoppen deltog ejere og repræsentanter fra kareen, Operate som beboerinddrager og gaardrum.dk, der står for teknisk rådgivning og forretningsførelse.

Workshop EF Vennemindevej

Lørdag, den 26.1.2013 blev der afholdt workshop i Østerbrohuset. Mange spændende ideer til den nye gårdhave kom på bordet. På workshoppen var følgende rådgivere repræsenteret: Operate, Urbanlab og gaardrum.dk

Beslutning Dagmarsgade Karréen

Den 13. december 2012 har Borgerrepræsentationen truffet byfornyelsesbeslutning om indreting af en fælles gårdhave i karréen Thyrasgade 2-12, Ægirsgade 12-16, Dagmarsgade 15-39 og Gormsgade 9-11, København N
Se hele beslutningen her!

gaardrum.dk vinder udbud som totalrådgiver

Med landskabsarkitekterne Grassat+Mist, BSAA UrbanLab, beboerinddrager og rådgivningsfirma Operate samt Holmsgaard A/S Rådgivende Ingeniører som underrådgivere vil gaardrum.dk stå for planlægning og gennemførelse af i alt 4 nye gårdhaver.

Gårdhave på Østerbro er afleveret til gårdlauget

Gårdhaven Nygårdsvej, Fanøgade og Landskronagade på Østerbro er nu færdig. Efter nedrivning af et baghus er der etableret nye stier, skure, opholdspladser og bede. Der er sået græs og plantet buske og træer.

gaardrum.dk ønsker tillykke med den flotte gårdhave.

Gårdhave på Østerbro klar til aflevering

Anlægsarbejder i gårdhaven Nygårdsvej, Fanøgade og Landskronagade på Østerbro er afsluttet og gårdlauget er klar til at overtage den fine gård.
gaardrum.dk har stået for forretningsførelse og teknisk rådgivning og ønsker held og lykke med gårdhaven.

gaardrum.dk arbejder på LAR projekt i Valby

gaardrum.dk har udarbejdet et skitseforslag for et LAR projekt (nedsiving af tagvand) i et gaderum i Valby.

Projektet er
– er et bidrag til at forbedre mikroklimaet ved fordampning af regnvandet i åbne regnvandsbede
– har en pædagogisk effekt på børn (og voksne), ved at bringe naturen til byen
– viser nye veje i håndtering af regnvandet i byen i det offentlige rum.
– øger biodiversitet pga. forskellige vandplanter og dyr
– hjælper med at aflaste byens kloaknet
– synliggør naturens kredsløb