AAB60

Skitseforslag

Nedenfor ses skitseforslaget til en ny gårdhave i AAB60. Skitseforslaget er udarbejdet på baggrund af beboerworkshoppen, som fandt sted d. 10. oktober 2018. Notat fra workshoppen kan læses som pdf her

Skitseforslaget blev fremlagt for beboerne på skitsemøde d. 20. november 2018 kl. 17.00 i Beboerlokalet. Her havde beboerne mulighed for at og kommentere skitseforslaget, og der var mulighed for at komme med forslag til ændringer inden blev færdiggjort.

Workshop

Den 10. november 2018 var der workshop og inspirationstur for beboerne i AAB60. Der var et stort fremmøde, og beboerne fremlagde deres forskellige idéer til ændringer i gårdhaven for hinanden. I forbindelse med workshoppen var der inspirationstur to to nærliggende gårdhaver med meget forskellig karaktér, så beboerne havde mulighed for at se, hvilke muligheder der er for at skabe forskellige stemninger og funktioner i en gårdhave.

Efter indpirationsturen var blev der arbejdet i grupper med konkretisering og prioritering af idéer og ændringsforslag, og til sidst blev de mange forslag rangeret fra høj til lav prioritet. De mange forslag danner baggrund for udarbejdelsen af skitseforslaget til den nye gårdhave.