Bredahlsvejkarréen

Teknik- og Miljøudvalget vedtog d. 6. november 2017 at sende skitseforslaget til Bechgaardsgadekarréen i høring hos beboere, ejere og erhvervsdrivende i karréen. Høringsperioden afsluttes d. 19. januar 2018.

Andet skitseforslag

Det reviderede skitseforslag blev præsenteret for beboerne d. 23. august. Herfra færdiggøres det endelige forslag til høring i efteråret 2017. Du kan downloade skitseforslaget som pdf her.

Gården i dag
Gården i Bredahlsvej er i dag belagt med asfalt og fliser og med minimal beplantning. Den er desuden domineret af store kvadrater med funktioner som boldbur, store tørrestativer, en stor sandkasse med standard legeredskaber, skur og opholdsplads samt cykelparkering.

Grønt gulv og espalier
I skitseforslaget udlægges der et grønt gulv fra facade til facade bestående af græs og græsarmering, som i skyggen med tiden vil blive til mos mm. I det grønne gulv placeres slyngede flisestier langs gårdfacaderne og tværs over gården til vaskekælderen. Stierne langs facaderne er min.1,5 m brede og stierne på tværs af gården er min. 1 m. Langs stierne er der en kantzone i græsarmering, som giver en flydende overgang til gærsarealerne. Med inspiration fra beboerne er der arbejdet med pergola og espalier som et bærende element i gården. Fem høje espalier ligger spredt i gården som et mikado spil. Espalierne bruges til at skabe en let gennemsigtig ruminddeling i gården samt til gynge og pergola.

Renovation
Det eksisterende skur bevares og genanvendes til renovationscontainere og storskrald. Der opsættes endnu skur eller en pergola til renovationscontainere. Her vil der, hvis beboerne ønsker det, også være plads til en byttecentral. Både nyt og gammelt skur og/eller pergola beklædes med klatreplanter og grønt tag. Storskraldsrummet forsynes med lås, hvor gårdnøglen passer til.

 

Ophold
Ophold kan foregå på flisepladser langs facaderne, i midten af gården og under pergolaen. Græsplænen kan desuden bruges til mere uformelt ophold. Opholds pladserne er mere eller mindre afgrænset af pergolaer, espalier og bede, hvilket giver plads til både fælles og privat ophold. Over den centrale opholdsplads er der mulighed for at opsætte solsejl efter behov.

Leg
Legemuligheder er indarbejdet i gårdens øvrige design og nogen er placeret ved ophold. Der er sansegynge, 1-pers karusseller, rutchebane, sandkasse, legehus, trampolin og nedsænket boldbur med net over. Der udlægges gummi i en lys farve under redskaberne og på boldbanen. På bakken langs rutchebanen, lægges der gummimåtter som faldunderlag. Omkring sandkassen er der siddemulighed. Beplantningen og terræn bruges også til leg, som f.eks. den ”hule” der let skabes i det bakkede terræn under lunden. Det sorte rør i det eksisterende store legeredskab genbruges til en tunnel gennem bakkerne. Flisestierne kan også bruges til at køre på løbehjul, børnecykler mm.

Regnvandsgrøfter og terræn
Efter ønske fra beboerne er der arbejdet med terrænforskelle i gården. Langs med stiareal er der grøfter, som forsinker regnvandet der løber af stierne. Sammen med andre lavninger og bakker kan disse også bruges til leg. I grøfterne vokser der højt græs og urter som kan tåle lejlighedsvis at blive oversvømmet. Grøfterne slås en gang årligt, mens græsset i niveau og på bakker slås som alm. brugsgræsplæne. Der vil ikke stå vand i grøfterne i ret lang tid af gangen. Der placeres 1-2 regnvandtønder til opsamling af tagvand til vanding i gården. I terrænet under lunden vokser der højt græs og stauder der kan tåle skygge.

Beplantning
Beplantningen vil bestå af buske, mindre træer, stauder, løg og slyngplanter. Den vil være frodig og varierende over året og være med til at skabe rum og ”vægge” til halvprivat ophold. Facadebede og slyngplanter vil være med til at skabe det grønne udtryk fra facade til facade. Der vil være natur elementer som enggræs, lund, græsser, spiselige og duftende planter. Der vil også være mere klassiske bede med stedsegrønt, åbne bede med bunddække og træer som skyggeelement. Der plantes mindre træer og de placeres væk fra facaderne for at undgå skygge i lejlighederne. Der etableres desuden nyttehaver i nye højbede, hvor beboerne kan dyrke grønsager mm. Det eksisterende prydkirsebær i højbed genplaceres i niveau i den nye gård. Hvis beboerne ønsker det, findes der en placering til en kompost.

Cykelparkering og tørrestativer
Cykler parkeres fortrinsvis i cykelkældere, men også som skråparkering langs facaderne i gården og under halvtag langs boldbur. Der etableres specielle pladser til ladcykler, cykelanhængere og legekøretøjer. Forbedring af adgang med cykler til kælder, i form af længere og mindre stejle trapper og automatisk åbning af kælderdøre, medtages som en option i udbuddet. Der er placeret 4 overdækkede tørrestativer fordelt i gården.

Belysning
Der etableres belysning ved cykelparkering, renovation, boldbur, den store fælles opholdsplads og langs tværgående stier. Lamperne placeres så vidt muligt på skure, stolper i pergolaer, espalier og hegn og der vælges en lampe der lyser nedad, så der ikke opstår lysgener i lejlighederne. Lamperne i porte udskiftes til den samme lampe der er anvendt på gårdfacaderne. Der opsættes stikkontakter i skure og pergolaer.

Snit gennem gårdhaven

Første skitseforslag

Skitseforslaget blev præsenteret for beboerne d. 29. juni 2017. Her var der mulighed for at komme med ønsker, bemærkninger og ændringsforslag.

Eksisterende forhold

Herunder ses de eksisterende forhold i gården.  Beboerne har udtrykt deres tanker og idéer til den nye gårdhave, og har været på inspirationstur til andre gårde for at se, hvilke løsninger der er mulige i designet af deres nye gård.