EF Silkeborg og EF 1911

EF Silkeborggade og EF1911

Gårdhaven hos foreningerne EF Silkeborg og EF 1911 trænger til forbedring, og gaardrum.dk har udarbejdet skitseforslag og udbudsprojekt til fornyelse med fokus på mere grønt og bedre forhold for renovation. Anlægsarbejderne igangsættes ultimo maj 2023 og forventes afsluttet juli 2023