Nyrnberggadekarréen

Nyrnberggadekarréen

Byfornyelsesbeslutning truffet d. 27. april 2017. Du kan se hele beslutningsfolderen som pdf her

Ny gårdhave Nyrnberggadekarréen

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3.10. 2016 at offentliggøre gårdhaveprojektet
Nyrnberggadekarréen. Frem til 21.12.2016 er projektet i høring hvor beboere og erhvervsdrivende kan fremsende bemærkninger til Københavns Kommune. I høringsperioden vil der også blive fortaget en afstemning via e-boks. Du kan læse forslaget: nyrnberggadekarraen-byfornyelsesforslag

Andet skitsemøde

unspecified

Første skitsemøde

unspecified-6