Køge Søbad

Køge Søbad

gaardrum.dk er rådgiver på landskabsprojektet ved det nye hotel, Køge Søbad, som anlægges nord for Køge Marina. Projektet løber over de kommende år, og gaardrum.dk står blandt andet for projektering af befæstelser og beplantning, parkeringsstrategi og jordfordeling samt udformning af det omkringliggende landskab.