Skubrydssikring

Mængden af nedbør stiger, og vi bliver ramt af stadig flere skybrud. Vi kan allerede  mærke konsekvenserne af klimaforandringerne, og skybrud er næsten blevet en årlig tilbagevendende begivenhed. Oversvømmelse af haver, parker og fortove, vand i kældre og andre bygningsdele er blevet en realitet for mange.

Derfor foretager vi altid en LAR -screening i forbindelse med vores projekter (LAR=Lokal Afvanding af Regnvand). Oftest er der mange muligheder for at forebygge oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnhændelser. Den bedste løsning er ofte en kombination af forskellige tiltag indenfor kloak-, belægnings- og anlægsarbejder.

Gennem mange projekter med skybrudssikring har vi samlet solid erfaring og viden. Vi samarbejder med nogle af Danmarks dygtigste ingeniører indenfor regnvadnshåndtering og -genbrug og kan derfor tilbyde alle former for skybrudssikring.

Forarbejder

Der findes forskellige typer for skybrudssikring, bl.a. åbne render, regnvandsbede, faskiner, opmagansering som forsinkelse eller genanvendelse, mv. Hvilken type løsning der vælges, afhænger af forskellige faktorer herunder jordbundsforhold, placering og beskaffenhed af fx tagnedløb.

I samråd med vores samarbejdspartnere vil forholdene blive undersøgt (LAR-screening) og mulige løsningsmodeller formuleret. I samarbejde med bygherren vælger vi derefter den bedste løsning.

Klimatilpasning af bygninger og friarealer er en investering i fremtiden.