Tegnestuen

Tegnestuen Østersøgade 22 1357 Kbh.K

Tegnestuen gaardrum.dk

Vi er en rådgivningsvirksomhed, der i bred forstand arbejder med planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter med speciale i indretning af grønne friarealer i tæt bebyggede boligområder.

Vores mål at sikre, at der inden for de givne fysiske og økonomiske rammer, udføres anlægsprojekter af bedste kvalitet, der opfylder kravene til rekreation, ophold og aktivt udeliv i byen og på bolignære friarealer.

Projekterne tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med bygherre og brugere, fra de første skitseforslag, hovedprojekt, udbud, tilsyn og frem til aflevering af det færdige anlæg.

gaardrum.dk indgår i tegnestuefælleskabet Øster Søgade 22, hvor ca 20 arkitekter og ingenører sidder og arbejder. Afhængig af de enkelte firmaers opgave tilknyttes det nødvendige behov af arbejdskræfter og et optimalt team sammensættes, svarende til de krævede ydelser.

Teamet kan sammensættes og tilpasses konkrete projekter, afhængig af sagens omfang, status og sagsforløbets behov.

Vi er medlem af