Frihavnskirken

Frihavnskirken

gaardum.dk har udarbejdet skitseforslag og udbudsprojekt på anlæg af handicap-venlig rampe til Frihavnskirkens hovedindgang. Projektet udføres i sommeren 2023. Ud over rampen har kirken ønske om en ny, udvidet forplads som binder kirken sammen med byrummet udenfor. gaardrum.dk har udarbejdet skitseforslag til dette, og projektet afventer godkendelse for at kunne fortsætte.