Lille Fællesgård

Lille Fællesgård

Gårdlauget i Lille Fællesgård, som består af fem foreninger, har ønsket hjælp til anlæg af mere cykelparkering i gården. Cykelprojektet udføres i juni 2023. gaardrum.dk har også hjulpet gårdlauget med beskæring af eksisterende træer, og på sigt er der ønske om mere grønt i gårdhaven.