Byfornyelsesproces

gaardrum.dk Aps ved er en rådgivningsvirksomhed, der i bred forstand arbejder med planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter med speciale i indretning af fælles gårdanlæg efter byfornyelsesloven.

Med baggrund i mange års arbejde og erfaringer fra planlægning og udførelse af gårdanlægsprojekter, tilbyder gaardrum.dk at stå både for forretningsførelse og den teknisk rådgivning ved gennemførelse af gårdanlægsprojekter.

gaardrum.dk har i mange år arbejdet med alle processer ved udførelse af gårdanlæg, lige fra det første orienteringsmøde til aflevering og overdragelse af færdige anlæg til brugerne og har således et indgående kendskab til alle aspekter og delopgaver ved gennemførelse af fælles gårdanlæg, herunder beboersamarbejde, administration og byggestyring.

Download PDF Folder her

Processen af gårdhaver på baggrund af byfornyelsesloven

Indehaverne af gaardrum.dk har en lang erfaring ved etablering af gårdprojekter udført efter byggeloven eller byfornyelsesloven i Københavns Kommune i tidsrummet 1987 – 2014. Gårdprojekterne fremgår af punktet Udførte gårdhaver.

Her kan du se et typisk sagsforløb for en gårdrenovering efter byfornyelselslov.