Indvielse af Parken i Stengade

Nu kan Parken i Stengade endelig tages i brug.  Der er blevet plantet et væld af spændende nye træer, buske og bunddækkende planter. Inden længe vil de nye engmåtter, der dækker jorden i bedene, med deres sommerblomster tiltrække bier, insekter og sommerfugle. Regnvandet afledes i åbne regnvandsbede, med fugttålende planter.

Nørrebro har fået et nyt åndehul til dyr og mennesker.

Indvielse af AB Lincoln

Gården i AB Lincoln er færdig og klar til brug. Vi ønsker beboerne tillykke med den fine gårdhave.