gaardrum.dk

Anlægstart i Dagmargadekarreen

I uge 50 startede anlægsarbejderne i karreén Thyrasgade-Ægirsgade-Dagmarsgade og Gormsgade. Arbejdet vil vare frem til sommer 2014 og vi glæder os til at se den fremtidige gårdhave vokse.