Anlægsarbejder i Frederiksborggadekarréen afsluttet

Anlægsarbejderne i Frederiksborggadekarréen er færdige, kun enkelte beplantningsarbejder skal færdiggøres hen over efteråret. Vi ønsker beboerne tillykke med den flotte have.