Beslutning Dagmarsgade Karréen

Den 13. december 2012 har Borgerrepræsentationen truffet byfornyelsesbeslutning om indreting af en fælles gårdhave i karréen Thyrasgade 2-12, Ægirsgade 12-16, Dagmarsgade 15-39 og Gormsgade 9-11, København N
Se hele beslutningen her!