Freelancemedarbejder til gaardrum.dk

Til administration, planlægning, projektering og gennemførelse af anlægsprojekter søge vi en freelancemedarbejder, arkitekt, landskabsarkitekt el. lign. For den rette og kvalificerede ansøger, vil der i lange perioder kunne tilbydes fuldtidsbeskæftigelse og evt. arbejdsplads i tegnestuefællesskabet Øster Søgade 22.
gaardrum.dk står først og fremmest som forretningsføre og rådgiver for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune , men også for skitsering, projektering og tilsyn med andre have- og landskabsopgaver.
Selv om vi er et lille, kun 5 år gammelt firma, har vi mange års erfaringer med gennemførelse af de nævnte projekter, mest i sammenhæng med by- og områdefornyelse i København.
Vi arbejder i teams.
Sammen med andre privat rådgiver, landskabsarkitekter, beboerinddragere mm. sammensætter vi teams der bliver tilpasset de konkrete opgaver.
I teamet giver vi et samlet tilbud på opgaverne og løser dem i samarbejde efter den aftalte arbejdsfordeling.
Vi  kan tilbyde et produktivt og kreativt arbejdsmiljø og hører gerne fra dig.
gaardrum.dk