gaardrum.dk arbejder på LAR projekt i Valby

gaardrum.dk har udarbejdet et skitseforslag for et LAR projekt (nedsiving af tagvand) i et gaderum i Valby.

Projektet er
– er et bidrag til at forbedre mikroklimaet ved fordampning af regnvandet i åbne regnvandsbede
– har en pædagogisk effekt på børn (og voksne), ved at bringe naturen til byen
– viser nye veje i håndtering af regnvandet i byen i det offentlige rum.
– øger biodiversitet pga. forskellige vandplanter og dyr
– hjælper med at aflaste byens kloaknet
– synliggør naturens kredsløb