Nabohøring AB Mosegården

AB Mosegaarden (Blankavej 18-28, Beatevej 12-32, Cæciliavej 15-21 og Horsekildevej 17-51, 2500 Valby) har søgt midler i forbindelse med projektet ”Mere liv i Pigekvarteret” og ønsker at renovere foreningens udearealer. Områdefornyelsen Gl. Valby (Københavns Kommune) har givet tilsagn om at støtte dette projekt. Denne nabohøring er et led i godkendelsesproceduren af projektet og har til formål at orientere grundejerne om de planlagte forandringer. Der forligger ikke en endelig myndighedsgodkendelse og efterfølgende justeringer kan ske.

Hvis nogen af grundejerne skulle have  kommentarer til projektet bedes disse sendt pr. mail til fr@gaardrum.dk eller pr. post til gaadrum.dk, Øster Søgadde 22, 1357 København K, mærket ”Nabohøring Mosegaarden”.
Fristen for indsendelse af bemærkninger er 6.april 2015.

De planlagte friareal forbedringer vil være til gavn for AB Mosegårdens beboere, men også for alle, der færdes og bor i kvarteret, idet alle forbedringer sker på offentligt tilgængeligt areal.

Her kan downloades en mappe, hvor hele projektet er beskrevet: Mosegården nabohøring PDF