Rosendalsgadekarréen

Anlægsarbejderne Rosendalsgadekarrén er gang. I øjeblikket arbejdes på støbearbejder med de støttemure og de første belægninsarberjder. Anlægget vil stå klar til oktober 2016.