gaardrum.dk

Anlægstart i Dagmargadekarreen

I uge 50 startede anlægsarbejderne i karreén Thyrasgade-Ægirsgade-Dagmarsgade og Gormsgade. Arbejdet vil vare frem til sommer 2014 og vi glæder os til at se den fremtidige gårdhave vokse.

Skitseforslag 1 Rosendalsgade 11-15, Østerbrogade 56, 56A-E, 58-60 og Slagelsesgade 2-14

Den 21. november 2013 blev der holdt skitsemøde vedr. den planlagte fællesgårdhave.