Glædelig jul og godt nytår!

Opstart Cityringkarréen

Anlægsarbejderne i Cityringkarréen på Nørrebro er nu i fuld gang. Den nye gårdhave forventes at stå færdig i april 2022.

Glædelig jul og godt nytår

gaardrum.dk ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til nye spændende projekter i 2022.

Nyt renovationsskur i Alléparken 1

Det nye renovationsskur i Alléparken 1 står færdigt og er blevet taget i brug af beboerne. Skuret er udført med grønt tag og beklædningslister i ubehandlet lærk.

Opstart af anlægsarbejde i Bredahlsvejkarréen

Anlægsarbejderne i Bredahlsvejkarréen er i fuld sving. Den nye gårdhave forventes at stå færdig i februar 2022.

Nye Skure i Skoleholdergården

Skoleholdergården har fået nye skure i til opbevaring og renovation. Skurene er udført med åben listebeklædning i lærketre og er udstyret med grønne tage.

Indvielse af Parken i Stengade

Nu kan Parken i Stengade endelig tages i brug.  Der er blevet plantet et væld af spændende nye træer, buske og bunddækkende planter. Inden længe vil de nye engmåtter, der dækker jorden i bedene, med deres sommerblomster tiltrække bier, insekter og sommerfugle. Regnvandet afledes i åbne regnvandsbede, med fugttålende planter.

Nørrebro har fået et nyt åndehul til dyr og mennesker.

Indvielse af AB Lincoln

Gården i AB Lincoln er færdig og klar til brug. Vi ønsker beboerne tillykke med den fine gårdhave.

Anlægsarbejde i Stengade

Efter en intens proces, hvor vi sammen med Blågårdens beboere har udviklet planen for en ny park i Stengade er anlægsarbejdet nu godt i gang. I maj vil den nye park være klar med mere lys, stier af grus og mange nye bede med blomstrende træer, buske, blomster og prydgræsser. En ny oase til gavn for mennesker og  biodiversitet på Indre Nørrebro.

Indvielse Karré 41 Frederiksberg

Indvielse af Karré 41

Torsdag d. 13. august 202 var der indvielsesfest i Karré 41. Formanden for Bolig- og Ejendomsudvalget på Frederiksberg, Helle Sjelle, holdt tale, og mange beboere var mødt op for at få lidt godt til ganen og en snak med om den nye gård. Vi ønsker beboerne stort tillykke med den fine nye gårdhave.