Rosendalsgadekarréen

Anlægsarbejderne Rosendalsgadekarrén er gang. I øjeblikket arbejdes på støbearbejder med de støttemure og de første belægninsarberjder. Anlægget vil stå klar til oktober 2016.

Hallandsgadekarréen

Anlægsarbejderne i Hallandsgade er sat i gang og gårdhaven vil stå klar til november 2016.